La sèmola

Text: Blanca Jovaní / Joan Ferré

ABRIL ha començat a recopilar les cançons populars creades i/o cantades fa anys a Benicarló. Per aquest nou projecte hem visitat a Mercedes Esbrí (84 anys) en diverses ocasions. Ella ha compartit amb nosaltres tant vivències seues com cançons, refranys, acudits i frases fetes. A cada trobada, ella ens ha transportat a la seua època de joventut oferint-nos dolços i refrescos. En una d’aquestes entrevistes ens ha cantat “Els goixos de la sèmola”, cançó típica benicarlanda. La cançó va ser creada en honor a un plat principal tradicional que porta el mateix nom.

A continuació escrivim la cançó en una de les seues versions, tal com s’escrivia i es cantava abans i després corregida al valencià normatiu actual:

ELS GOJOS DE LA SÉMOLA

LA SÈMOLA EN TOT DIU VE

SI LA MESCLES EN LA COL

EN PATAQUES I EN FESOLS

I EN BOTIFARRA TAMBÉ

I SI POSES “CANSALÁ”

ÉS MENJAR QUERUBINAL

JA QUE ESTA TAN “ALABÁ” (ESTRIBILLO)

TIREULA PER MI AL CORRAL 

ELS RECLUTES NON FAN ÚS

PERQUE ESTAN ACUARTELATS

PERQUE EL RANXO DEL SOLDATS

SE COMPON DE SIGRONS DURS

DE SEMOLA EN SOL MINCHA

ALGUN DIA EL GINERAL

ESTRIBILLO

EN EL COLACHE DEL CHICS

Y TAME DE SIÑORETES

LA SEMOLA Y FARINETES

SE LA PRENEN PER DESITCH

DEIXE MODO EN SOL DIXA

AL DIRECTÓ BON JORNAL

ESTRIBILLO

ELS GOIGS DE LA SÉMOLA

LA SÉMOLA EN TOT DIU BÉ
SI LA MESCLES EN LA COL
EN PATAQUES I EN FESOLS
I EN BOTIFARRA TAMBÉ
I SI POSES CANSALÀ
ÉS MENJAR QUERUBINAL

JA QUE ESTÀ TAN ALABÀ              (TORNADA)
TIREU-LA PER MI AL CORRAL 

ELS RECLUTES NO EN FAN ÚS
PERQUÈ ESTAN AQUARTERATS
PERQUÈ EL RANXO DELS SOLDATS
ES COMPON DE CIGRONS DURS,
DE SÉMOLA EN SOL MENJAR
ALGUN DIA EL GENERAL

TORNADA

EN EL COL·LEGI DEL XICS
I TAMBÉ DE SENYORETES
LA SÉMOLA I FARINETES
SE LA PRENEN PER DESIG
D’EIXE MODO SOL DEIXAR
AL DIRECTOR BON JORNAL.

TORNADA

Agraïm a qualsevol persona que tinga documentació escrita o en àudio del cançoner popular benicarlando que es pose en contacte amb ABRIL.

Deixeu un comentari