About

Qui som ABRIL

L’Associació Benicarlanda per la Recuperació i la Investigació del Llegat Social, Etnològic i Cultural va náixer a Benicarló l’abril de 2019. L’entitat té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.

Constitueixen els fins de l’Associació:    

PROMOURE l’activitat cultural a Benicarló en totes les seues vessants     

POTENCIAR el coneixement de la gent, la història i els trets culturals propis del nostre poble    

DIFONDRE les particularitats que identifiquen el poblei la seua gent  a les comarques del  Maestrat    

PARTICIPAR de les activitats culturals que es fan al poble al llarg de l’any    

POTENCIAR la conservació de la memòria històrica de la zona    

RECUPERAR i  DIFONDRE el patrimoni històric, natural, civil i religiós,  del poble    

FOMENTAR la investigació  sobre temes socials, etnològics i culturals    AFAVORIR la creació d’un patrimoni documental relatiu als temes d’estudi    

TINDRE presència activa en els actes culturals i festius de Benicarló.     

ESTABLIR relacions amb altres entitats locals i supralocals amb qui puguem compartir i intercanviar objectius, idees i materials. 

 

Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:     

ORGANITZAR activitats que potencien la presencia de l’associació en la vida cultural i social de Benicarló    

PROGRAMAR events socials, culturals i esportius que donen a conèixer l’associació i les seves finalitats.    

PARTICIPAR als actes que organitzen associacions afins.    

RECUPERAR, ANALITZAR i DIFONDRE fets històrics relacionats amb la societat i les persones de Benicarló     

ORGANITZAR jornades i concursos sobre temes específics d’interès general    

FER PÚBLIC per tots els mitjans les investigacions i treballs que es duguen a terme    

COL·LABORAR en la realització d’events històrics, socials i culturals que tinguen com a marc Benicarló.    

CREAR i MANTINDRE una pàgina web i altres canals multimèdia    

PROMOURE la creació d’arxius en format multimèdia, generats en l’entorn físic i històric del poble  

Així som

2019

Homenatgem la democràcia

Dilluns 29 d’abril, la capella del Convent de les Concepcionistes Franciscanes, situat al carrer Cabanes, va acollir la presentació en societat d’A.B.R.I.L., l’Associació Benicarlanda per la Recuperació i la Investigació del Llegat de la ciutat. La nova entitat, presidida per Jaime Ramia, busca promoure l’activitat cultural a Benicarló i potenciar el coneixement de la gent, la història i els trets culturals propis, així com difondre les particularitats que identifiquen el poble i la seua gent a les comarques del Maestrat. L'acte va comptar amb un homenatge a la primera corporació democràtica de Benicarló.

2019

Es ratifica la Junta Directiva

La nova associació de Benicarló ABRIL ratifica la Junta i comença a treballar en diferents comissions. D’altra banda, el president, Jaime Ramia, va anunciar que ABRIL vol crear un concurs d’investigació històrica, narrativa o poesia per a menors de 18 anys sobre Benicarló, així com crear l’any vinent unes xarrades vinculades a l’Alberg de Benicarló (actual Parador), les visites dels escriptors internacionals i premis Nobel i a la figura de Manuel Azaña, president de la República que va dedicar el títol del llibre amb el seu llegat polític a la nostra localitat, en unes jornades que es desenvoluparien al llarg de diverses setmanes del mes d’abril. Els assistents van acordar que ABRIL s’adherira a la Coordinadora d’Entitats del Maestrat.