40 anys de la constitució legal dels Amics de Sant Gregori

Marcel·lí Piñana Edo

El dia 5 de maig de 1983 el Govern civil de Castelló autoritzava els estatuts que donaven  personalidad jurídica a l’Associació dels Amics de Sant Gregori,  després de superar l’estudi  i l’aprovació de l’articulat per part de la corporació municipal benicarlanda. 

Els dos primers articles del capítol 1r resumeixen l’esperit i els fins de l’Asociació:

Article I: “Con el título de “Associació dels Amics de Sant Gregori” se constituye en esta ciudad  de Benicarló una Associación cultural integrada por un nutrido grupo de personas que en el transcurso de los últimos años han resucitado la tradicional devoción benicarlanda a San Gregorio y conseguido que la ermita y la fiesta anual no se pierdan por ser elementos culturales del acervo socio.religioso de Benicarló.”

Article II. “Para ello se potenciará cuantos movimientos e ideas busquen este fin. Siendo de carácter apolítico y sus miembros no podrán utilizarla para dichos fines”.

“La Asociación solemnizará el dia 9 de mayo fiesta de Sant Gregorio, participando en los actos litúrgicos  y romería. Difundirá y propagará la devoción al Santo. Colaborará en realizar el esplendor del culto. Propugnará misa de difuntos de los Amigos de San Gregorio”

En aquella romeria del  dia 9 de maig de 1983, tothom estava doblement feliç, addicionalment, com és obvi,  perquè la relació de l’Associació dels Amics de Sant Gregori amb l’Ajuntament quedava  regulada jurídicament a través d’uns estatuts. A més, a recordar la gran alegría exterioritzada des de l’Ajuntament governant  ja que el dia anterior a la romeria, dia 8 de maig,  s’havien celebrat eleccions municipals i l’alcalde Josep Maria Febrer Callís del Grup Independent GARBÍ revalidava el mandat i incrementava el seu nombre de regidors.  

Deixeu un comentari