LA FESTA I ROMERIA DE SANT GREGORI

SION FERRER TORRES I ROSITA PITARCH PONS PRESENTS AL CALENDARI DE CAIXA BENICARLO

Text_Marcel·lí Piñana Edo

El dia 27 abril de 1980, les recordades  “Amigues de Sant Gregori”, Rosa Pitarch Pons i Encarnación Ferrer Torres, amb María Pilar Ferrer Ramia i Carme Febrer Pellicer, foren homenatjades amb motiu de l’arribada a l’església parroquial de la nova imatge de Sant Gregori, que va ser tallada al taller dels escultors Joan i Josep Ullastrell de Cervera del Maestre. Rosa Pitarch va ser la padrina i Manuel Rico Ayza el padrí de la nova imatge. Una processó que va ser total, multitudinària, festiva i inoblidable per la memòria social benicarlanda, però, principalment, perquè en aquells anys la festivitat en honor a Sant Gregori, bisbe d’Ostia Tiberina, es trobava en hores ben baixes a la nostra localitat.

La romeria del dia 9 de maig d’aquell any va celebrar la commemoració i la benedicció de la nova imatge que, des de aleshores amb els crits de joia i la música que reclama  el romiatge, surt cada any en peregrinació de l’església parroquial a l’ermitori de Sant Gregori per celebrar la diada a l’explanada. Dissortadament, la gran part d’aquella gran colla que va capgirar la romeria i promoure la devoció a Sant Gregori ja no és amb nosaltres. Però, tot i això, continua recordada de manera perenne com si fos ahir. Remarquem, també, les tristament desaparegudes i puntals des dels inicis de l’Associació dels Amics de Sant Gregori:  Rosario Edo,  Magdalena i Rosa Agut  “les Malenetes”, Teresa Ciurana, Amparo Borràs, Teresa i Manola Compte, María i Conxita Gellida “les Guixes”,  María Prats, Pepe Herrera…que, ben segur, seran presents des de dalt i participaran de la festa gregoriana per tal que tot surtiga bé, com sempre.

Quaranta-quatre anys després d’aquella extraordinària  efemèride, Sión Ferrer i Rosita Pitarch, són presents al tradicional calendari anual que edita Caixa Benicarló juntament  amb altres persones molt conegudes al territori. En el cas de Sión i Rosita, a part de les seues respectives aportacions humanes i professionals, representen la recuperació i potencialitat de la romeria de Sant Gregori,  una gran festa local molt diferent als seus orígens per raons òbvies,  però  que ha anat progressivament a més,  i que afecta a tots els benicarlandos i benicarlandes.

Manolo Sorlí Torres, el seu autor, va dibuixar generosament vint-i-quatre personatges populars  en alguna de les localitats en les quals Caixa Benicarló té oficines, és a dir, Benicarló, Peníscola, Càlig i Cervera del Maestre, dels quals  dotze foren escollits pels visitants a l’exposició de retrats per aquest calendari. Sión apareix encapçalant el mes de març i Rosita el de desembre. Un calendari  que ha estat  un gran èxit i no només per la suprema qualitat tècnica dels dibuixos o els trets físics i psicològics dels personatges perfectament assolits per l’artista benicarlando, com per l’ús habitual que en fan els seus usuaris, sinó, també, per conservar-lo per a la Història de Benicarló. Els beneficis obtinguts  del treball de l’artista són destinats a les obres de restauració de la capella de Sant Pere Apòstol.  

[Els dotze personatges seleccionats, set homes i cinc dones,  que formen part del calendari Caixa Benicarló de l’any 2024,  amb dibuix i breu perfil biogràfic que s’acompanya són: Agustín Ballester Besalduch, María Teresa Traver Bueno, Encarnación Ferrer Torres, Federico Añó Doménech, Felicinda Collell Marzá, Fernando Peiró Coronado, José Enrique Cheto Pruñonosa, José María Febrer Callís, José Palanques Esteller, mossèn José Tomás Llorach, Carmen Avila Ballester [“Carmeta Mossuna”] i Rosa Pitarch Pons.

Els altres dotze retrats, que comparteixen les dues últimes pàgines del calendari, són els següents:

Alfred Ayza Roca, Antonio Sorlí Castillo, Jaime Gascó Pérez-Caballero, Manuel Alvar López, María Ferrer Tolsa, Vicent Feliu Roig, Pedro Mercader Masueras, Ramón Cid López, Justa Mir Soria, Vicent Meseguer Folch, Joaquín Albiol Febrer i Joaquín Brusca Garrit.  

Per acabar, destaquem d’aquests/es que l’Ajuntament de Benicarló  va aprovar per majoria absoluta, en sessió plenària de 28 de febrer  de 2024, l’adjudicació del nom d’un carrer a María Ferrer Tolsa “Maria Manyà”, Sión Ferrer Torres,  María Teresa Traver Bueno,   i José Palanques Esteller].

Deixeu un comentari